Personlig udvikling

Navn Start Start tid Ugedag Sted Underviser  
Hvad er et bæredygtig liv 21‑09‑2019 11:00 Lør Onsbjerg Gl. Skole Theresa Blegvad
Se mere   Luk  
 • Navn: Hvad er et bæredygtig liv
 • Start: 21‑09‑2019
 • Start tid: 11:00
 • Ugedag: Lør
 • Sted: Onsbjerg Gl. Skole
 • Underviser: Theresa Blegvad
 • :
Se mere   Luk  

                     

Hvad er et bæredygtig liv - verdensmålene som begreb, handling og mulighed for forandring

Målet med workshoppen er at give deltagerne indsigt i bæredygtighed og verdensma°lene som begreb, handling og mulighed for forandring. Workshoppen henvender sig primært til virksomheder, foreninger og andre organisationer, men alle er velkomne. 

Vi skaber rum til forvandling, anvendelse af sproget, ser på, hvordan man kan kan være med til at gøre en forskel i den grønne og bæredygtige omstilling, som individ, forening eller virksomhed.

De 17 verdensma°l skal sikre e´n bæredygtig verden for alle inden 2030. Hvad betyder FN’s vedtagne verdensma°l, ogsa° kaldet Sustainable Development Goal (SDG), for dig, danske organisationer og virksomheder? Hvordan kan man strategisk omfavne ma°lsætningerne og samtidig skabe fremdrift og forretning via integreret ledelse og dermed sikre sin fremtidige vækst? Hvor sta°r den internationale udvikling, og hvor langt er danske virksomheder og organisationer kommet med implementering af verdensma°lene? Kan man lære noget fra deres erfaringer og hvordan kan forbrugere skabe øget bevidsthed omkring egne klimaaftryk og ansvarlige handlinger?

Der er en voksende forsta°else for, at bæredygtig udvikling er en forudsætning for virksomheders fortsatte vækst og samfundets udvikling. Der tales ikke længere kun om ’license to operate’, men ’license to grow’. Derfor kan organisationer og virksomheder ikke komme udenom at forholde sig til bæredygtighedsagendaen. 

Hvorfor kursus om ”en bæredygtig fremtid”?

De kommende 10 a°r bliver afgørende for menneskehedens historie. Vi skal omtænke og genopfinde vores måde at leve på, så vi kan give vores børn og børnebørn en bæredygtig fremtid. Lokalsamfund overalt i verden viser, at det er muligt at omstille til livsformer, der er i balance med naturgrundlaget. FN’s verdensma°l er en opfordring til alle verdens regeringer, virksomheder og civilsamfund om at omdirigere menneskeheden i en bæredygtig retning. Over alt i verden, i byer og pa° land, er grupper af borgere i gang med at omstille deres liv og lokalsamfund til bæredygtighed.

De skaber vedvarende energi-øer, omstillingsbyer, økosamfund og grønne virksomheder, samt nye måder at organisere det sociale og økonomiske liv på. De lokalsamfundsledede initiativer viser, at der er muligt at udvikle bæredygtige livsformer der er fuld af livskvalitet og lokal udvikling. I kampen for en bæredygtig fremtid lægger disse erfaringer op til livsstilsforandringer som klimastrategi, en indsats, der er knyttet til hverdagsliv og lokalsamfund.

og det kan være uoverskueligt at danne sig et overblik pa° egen ha°nd. Kom med pa° vores bæredygtige kurser inden for bæredygtighed pa° Samsø Efterskole, og fa° et grundigt indblik i hvad fremtiden stiller af krav til vores generation.

Sammen kan vi være med til at gøre verdensma°lene til hverdagsma°l ved fælles indsats, fokus og handling. Vi skaber et fællesskab, hvor vi drøfter muligheder, udfordringer, deler viden og erfaring.

Efter deltagelse i kurset vil du:

Være opdateret på viden omkring verdensmåene og deres internationale status og danske implementering. Hvordan kan DU/I være med til at gøre en positiv forskel fx gennem forbrug, genbrug og partnerskaber?

Have indsigt i, hvorledes du som individ, forskellige organisationer og virksomheder kan arbejde med verdensma°lene i deres strategi.

At fremme bæredygtig livsstil, så  jordens ressourcer/klima videregives til næste generation i en bedre tilstand end i dag. “At ikke blot naturen men også det sociale felt med alle dets facetter kan ses som en helhed med sine egne lovmæssigheder.”

Have en SDG-værktøjskasse du kan bruge i din egen virksomhed eller organisation til at sikre denne vigtige dagsorden. Få adgang til et SDG- netværk, der kan udgøre en blivende ressource i forhold til din organisation eller virksomheds fremtidige ha°ndtering af verdensma°lene.

Lidt om det praktiske 

Vi mødes 2 gange i løbet af efteråret i tidsrummet kl 11-16 på Onsbjerg Skole. Du kan vælge at deltage i en eller begge dage. Dag 1 er dog forudset for dag 2. Dette kursus er dag 1, du tilmelder dig til.

Indhold vil blive tilpasset deltagernes erfaring, behov og ønsker samt der vil være mulighed for en opbygning af viden og arbejde konkret med ens egen livsstil- og forandringsønsker og/eller organisations/virksomhedscase.

Der vil være materialer, værktøjer og en verdensmålsnål til kr 299, som afregnes direkte med underviseren. Det er dog VALGFRIT om du vil købe materialet.

Har du spørgsmål eller brug for mere info? Kontakt underviser, Theresa Blegvad, på email: tblegvad@igniting.dk eller send en SMS på tlf 53857202, så ringer jeg dig op.

 

Om Theresa Blegvad: Jeg har 25 års erfaring med den grønne og bæredygtige omstilling først fra fødevarebranchen, konsulentverden og senest som partneransvarlig for “Danmark for målene”, der er den største oplysningskampagne omkring omdannelse af “verdensmålene til hverdagsmål” med afholdelse af 300 arrangementer i 2019 – og nu går turen til Samsø. Jeg bor i Århus hvor jeg i øvrigt sidder i byrået, og har sommerhus i Langemark på Samsø. 

Jeg er uddannet indenfor det kommercielle og psykologiske arbejdsfelt og har arbejdet 20 år som leder, konsulent,  forandringsagent og selvstændig. I dag arbejder jeg også med bestyrelsesarbejde og indenfor rådgivning omkring optimering og skabelse af resultater gennem fokus på balance, bæredygtighed samt “people, planet og profit”. Jeg er medlem af Samsø erhvervsråd og sidder i bestyrelsen hos Samsø Økologisk Jordbrugsfond.  

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1973
Status: Igangsat
Første møde: 21-09-2019 11:00
Mødegange: 1
Lektioner: 6
Undervisere: Theresa Blegvad
Priser:
Almen DKK 240,00
Cirkulær Ø-økonomi - Det Blir' på Øen 18‑10‑2019 09:00 Fre Onsbjerg Gl. Skole Knud Tybirk
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Cirkulær Ø-økonomi - for fritidssamsinger og alle andre interesserede

Samsø har et grønt image – men hvor bæredygtig er øen i det store billede?

Hvorfor har vi ikke affaldssortering endnu, og hvordan skaber vi bæredygtig fødevareproduktion på Samsø? Hvor langt er der til FN’s verdensmål om bæredygtig produktion og forbrug? Hvad kan du gøre som ansvarlig forbruger?

PÅ Samsø har vi gjort mange ting rigtigt, men der skal fortsat udvikles på vore produktions- og forbrugsmønstre. Vi er kommet er godt stykke vej på energiområdet, men der kører stadig dieselbiler rundt på øen. Skal vi alle blive vegetarer, og kan vi skabe gødning til landbruget uden at hente fossilt fosfor?

Der er mange spørgsmål og vi vil berøre mange af FN’s 17 verdensmål, men først og fremmest kigge på det nære: hvad gør vi, og hvad kan vi gøre på Samsø? Vi vil diskuterer en række dilemmaer – kan vi lave ægte cirkulær økonomi på Samsø på vej mod et bæredygtigt samfund?

Kom med dine bud på de næste skridt vi sammen skal tage.

Kursus for både fastboende og fritidssamsinge – eller andre med interesse for emnet.

Kursusleder er Knud Tybirk, biolog med bred erfaring fra tidligere Danmarks Miljøundersøgelser om natur i økologisk og konventionelt landbrug, arbejde med landdistriksudvikling i LMO, med innovationsnetværk for biomasse i Agro Business Park, og nu ansat som projektleder på biogas og Biosamfund Samsø projekter.   

Program

Fredag 9-15

 • Velkomst og præsentation af kursister
 • Introduktion til Cirkulær økonomi - Hvor langt er vi nået?
 • Sommerfuglemodellen
 • Energi, landbrug, affald/ressourcer, naturen, spildevandet
 • Kl. 10 kort pause
 • Kl. 10.30-12.00: Tættere på landbruget og bæredygtigheden - hvordan kan vi skaffe mad til alle? Dilemmaer om næringsstoffer, kulstof, natur, økologi og konventionelt - hvordan skabes balance? Permahave eller effektivt landbrug? By og land-dilemmaer. Fødevarer og miljøet
 • Kl. 12-00-12.30 Frokost - medbragt mad
 • Kl. 12.30-13.30 Plast, bioplast, affaldssortering og anden recirkulering - Hvad kan du selv gøre?
 • Kl. 13.30 kort pause

 • Kl. 13.45-14.45 Dit hjem, dit forbrug og cirkulær økonomi, energi, mursten, byggematerialer, kompost, vand, affald, biodiversiteten, importerede varer. Hvad kan jeg selv gøre derhjemmeHvilke udfordringer har vi som ø-samfund?

 • Kl. 14.45-15.00 Opsamling og afslutning

 

 

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1980
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 18-10-2019 09:00
Mødegange: 1
Lektioner: 7
Undervisere: Knud Tybirk
Priser:
Almen DKK 280,00
Mindfulness 8 ugers kursus - MBSR 22‑10‑2019 16:30 Tir Onsbjerg Gl. Skole Joan Birk
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Mindfulness 8 ugers program

MBSR er et evidensbaseret 8-ugers program, hvor du mentalt og fysisk træner dine evner til at håndtere forskellige former for stress-tilstande i krop, følelser og tanker. Således at du i løbet af de 8 uger får forbedret muligheden for at være mere afbalanceret og nærværende, når du møder udfordringer. Herved opnås efterhånden bedre trivsel og mere overskud i hverdagen.

De dokumenterede effekter af kurset tæller bla: - Mere energi - Større tilfredshed - Bedre koncentration og hukommelse - Mindre stress - Færre smerter.

I MBSR suppleres mindfulness-træningen med eksempler, undervisning om stress, stress-fysiologi, opfattelse og kommunikation. Desuden er der guidede øvelser og oplevelsesorienterede læringsmetoder, der viser sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og adfærd under stress. Der lægges særlig vægt på at integrere erfaringerne i dagligdagen.

Lidt om det praktiske

Vi mødes 8 tirsdage kl 16.30-18.30 + en hel fordybelsesdag kl 9-15.

(Bemærk første og sidste mødegang er forlænget med en halv time fra 16.30-19)

Vi starter i uge 43 og mødes på følgende datoer:

22/10 - 29/10 - 5/11 - 12/11 - 19/10 - 26/11 - 29/11(heldag) - 3/12 - 10/12

Hertil kommer din egen daglige mindfulness-træning hjemme mellem hver gang. Til dette støttes deltagerne med grundigt skriftligt materiale og 4 lydfiler, som udleveres løbende. Dette materiale koster i alt 380 kr, og betales særskilt til læreren.

Der vil ved hver mødegang være træning i mindfulness både i blid bevægelse og i stilhed. Alt tilrettelægges så ALLE kan være med!

Som deltager får du brug for en måtte og et tæppe (+ evt pude mm alt efter behov) Dette medbringer du selv.

Har du spørgsmål eller brug for mere info? Kontakt underviser, Joan Birk, på tlf 2614 3763 / email: mbsr.samso@gmail.com

*Gratis* INTRODUKTION til Mindfulness og MBSR: torsdag d. 3. oktober kl 16.30-18.30  Mød underviseren, stil spørgsmål og få smagsprøver på både form og indhold.

Efter fuldført kursus har man mulighed for at deltage i en opfølgende mindfulnessgruppe særligt for personer, som har deltaget i MBSR.

 

Om Joan Birk: Jeg har praktiseret meditation og mindfulness siden 1995 og begyndte at undervise i 2010. Med en baggrund som uddannet KaosPilot (‘97-’99) har jeg fungeret som både leder, selvstændig, freelancer og medarbejder i det private, såvel som i offentligt regi inden for primært projektledelse, forandringsprocesser, undervisning og pædagogiske fag. Jeg har altid levet i tæt kontakt med naturen og har sunget fra jeg blev født. Med en to-årig uddannelse som Vokal Lydterapeut er sang og stemmearbejde også blevet en naturlig del af mit virke. Jeg er mor til to teenagere og har boet på Samsø siden 2002.

Jeg opfatter mine egne erfaringer fra livets stress, angst, depression og smerter som væsentlige læremestre i nærvær og bevidsthed. Og har samlet mine kompetencer ved senest at uddanne mig til underviser i MBSR fra Århus Universitet, 2016-’18. (www.mindfulness.au.dk) En international uddannelse i mindfulness og den eneste på masterniveau i Danmark. Jeg modtager løbende supervision og er medlem af “Mindfulnessforeningen i Danmark”.

Med mit virke ønsker jeg at bidrage til at forebygge stress samt bidrage til mere bevidst og bæredygtigt lederskab i familier, relationer og organisationer.

Gratis introduktion til MBSR: 

Torsdag d. 3. oktober kl 16.30-18.30

BEMÆRK: Der er to mødegange i uge 48 - alm tirsdagstid SAMT HELDAGSMØDE fredag den 29. november

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1983
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 22-10-2019 16:30
Mødegange: 9
Lektioner: 27
Undervisere: Joan Birk
Priser:
Almen DKK 1.080,00
Sidstehjælp - den sidste del af livet 18‑11‑2019 10:00 Man Sambiosen
Se mere   Luk  
Se mere   Luk  

Sidstehjælpskursus – viden om den sidste tid

Herunder debat og viden om den sidste tid, når man bor på Samsø

Mange mennesker oplever, at de ikke har erfaringer at holde sig til, når det handler om at været tæt på alvorligt syge eller dødende. Det skaber usikkerhed og berøringsangst og medfører hos nogle, at man trækker sig væk fra den alvorligt syge eller døende, fordi man ikke kan håndtere situationen

Formålet med kurset ”Sidstehjælp” er at give almindelige mennesker en større viden om døden og på den måde gøre den enkelte bedre i stand til at være til stede i den svære situation, der er, at været tæt på døden i sit eget liv.

Kurserne i sidstehjælp lægger vægt på at formidle brugbare kundskaber om døden og palliativ pleje. Der undervises i fysiske forhold: Hvad sker der med kroppen, og er der kropslige tegn på, at døden er nær? Og der undervises i psykologiske processer: Hvad sker der hos den døende? Er der særlige tanker, den døende gør sig, og hvilke tanker gør de pårørende sig? Er der særlige hensyn, man skal tage til den døende?

Kurserne kommer også ind på sociale og juridiske forhold, og man tager både religiøse, spirituelle og filosofiske temaer op. I det hele taget forsøger kursuslederne at komme hele vejen rundt om de problemstillinger, man møder, når man står over for døden

Et kursus er delt i 4 moduler, hvis temaer er:

Modul 1: Døden, en del af livet

Modul 2: Rammer og ønsker for livets afslutning

Modul 3: Hvad er palliativ pleje?

Modul 4: At tage afsked med livet

Underviser er fra Svanevig Hospice på Lolland og har undervist i kurset Sidstehjælp siden 2016:

Martine Vorning Nielsen. Sygeplejerske/ cand. cur. Faglig erfaring i det palliative felt i 15 år + personlig erfaring med nærtstående døende siden 17 år

Ingeborg Eding Niemeijer, fysio- + lymfødemterapeut, arbejdet på Svanevig Hospice i 5½ år

Til slut vil der være mulighed for debat omkring muligheder og udfordringer på Samsø ved palliativ forløb. Hvordan er forholdene for terminale patienter på Samsø? Er forholdene gode nok – eller kan noget gøres bedre? Underviser fra Svanevig Hospice vil dele deres erfaringer fra øerne omkring Lolland og Samsø Aftenskole arbejder på, at få en lokal repræsentant fra Samsø til at deltage og orientere om forholdene på Samsø.

Kursusprisen på 100 kr omfatter undervisning, frokost og eftermiddagskaffe

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 1982
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 18-11-2019 10:00
Mødegange: 1
Lektioner: 6
Undervisere:
Priser:
Almen DKK 100,00