Bestyrelsen og skoleleder

Formand

Hanne Stensvig        Kolby Hovedgade 47      hanne@stensvig.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Tina Øster                Sildeballe 8                   tina@klejstrupgaard.dk

Kirsten Møller           Snorgyden 7                 kirsten@sigmaregnskab.dk

Lone K. Hald             Strandskoven 5            lonekhald@gmail.com

Kirsten Erbou            Morten Madsensvej 10   kirstenerbou@gmail.com

Suppleant

Anne-Sofie Lÿtken     Skolebakkevej 46         a_lytken@hotmail.com

Skoleleder

Marianne Koldby           Sælvig 34 A            mail@samsoeaftenskole.dk